Om föräldrar

Er Herre har befallt att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. 

Och   [Han har anbefallt er ] att visa godhet mot   [era] föräldrar.

Om en av dem eller båda  uppnår hög ålder i din vård, säg då inte   [så mycket som] ‘uff’

till dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.

Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be:

‘Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]: förbarma [nu] din nåd över dem’ 

Koranen 17:23-24

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s