I som tron, män må ej håna andra män – det kan hända, att dessa äro förmer än de – ej heller kvinnor andra kvinnor – det kan hända, att dessa äro förmer än de. Baktalen ej varandra och given ej varandra öknamn!
Koranen 49:11