I som tron, män må ej håna andra män – det kan hända, att dessa äro förmer än de – ej heller kvinnor andra kvinnor – det kan hända, att dessa äro förmer än de. Baktalen ej varandra och given ej varandra öknamn!
Koranen 49:11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s