Bok om Muhammed (SAW)

Åh, jag läser en så bra bok MashAllah. Den heter Muhammed – hans liv enligt de tidigaste källorna och är skriven av Martin Lings aka Abu Bakr Siraj Ad-Din. Den behandlar Muhammeds (frid och välsignelse vare med honom) liv, men också generationerna innan honom. Jag har väldigt svårt att lägga ifrån mig boken och det var längesedan det hände mig senast, då jag är en väldigt rastlös själ (förutom när det kommer till koranen då förstås). Förutom att boken är väldigt intressant så är den också väldigt lättläst. Det är lite svårt att hålla reda på alla namn i början, men det finns ett släktträd i boken och det är inte hela världen om man inte kommer ihåg alla namn när man läser första gången.
Jag tänkte dela med mig en liten del av min läsning, när Jibril (Gabriel) berättar om hur tvagningen och bönen ska gå till.

En dag när han var på berget ovanför Mekka kom Gabriel till honom. Han sparkade med hälen på den torvbeklädda sluttningen och en källa flödade fram. Därefter utförde han den rituella tvagningen för att visa Profeten hur han skulle rena sig för Gudsttjänst. Profeten gjorde på samma sätt. Ängeln visade honom därefter ställningarna och rörelserna under bönen, hur man står, böjer rygg, gör knäfall, lägger pannan mot marken och sitter alltmedan förhärligandet upprepas med orden Allahu akbar, Gud är störst, hur bönen avslutas med hälsningen as-Salamu alaykum, Frid vare med er, och åter följde Profeten ängelns exempel. Därefter lämnade ängeln honom och Profeten återvände hem. Där lärde han Khadidjah allt han själv hade lärt sig och de bad tillsammans.

Lings M. Muhammed – Hans liv enligt de tidigaste källorna

Advertisements

One thought on “Bok om Muhammed (SAW)

  1. Pingback: Veckan som gått | miramalin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s