Salam aleikum

 

Idag har det varit en mycket bra dag, som har gått väldigt fort subhanAllah. Jag har haft hela min närmsta familj här och det gör mig alltid glad i själen alhamdulillah. På förmiddagen var min pappa, min bror och hans familj här. På eftermiddagen var min kära mamma här.  Mitt mål är att vår lägenhet ska bli en plats som “andas” islam och där familj och vänner alltid känner sig välkomna, in shaa Allah.

I islam är familjen mycket viktig, särskilt ens föräldrar. Det är viktigt att visa tacksamhet för det som de faktiskt har gjort för en. Det är lätt hänt att ta föräldrars kärlek för given och inte “betala tillbaka”. Vi kommer aldrig kunna betala tillbaka helt och hållet, men vi måste försöka åtminstone.

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.

[17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: “Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s