Women around the messenger

Salam aleikum

Jag håller på att läsa den mycket fina boken Women around the messenger skriven Muhammed Ali Qutb. Den handlar om kvinnor som på något sätt var kopplade till profeten Muhammed (saw) Den har många fina avsnitt och jag tänkte dela ett med er. Det handlar om hans fru Umm Salamah

 

          When Umm Salamah finished her period of waiting after the death of her husband, Abu Bakr proposed marriage to her, but she        did  not accept the proposal. So the Prophet (saw) sent to her a proposal of marriage to her. She told the person who was sent to         her,  ‘ Tell the messenger of Allah (saw) that I am a jealous woman, I have children and none of my guardians is present.” He            sent this message to her, ‘As for jealousy, I will ask Allah to remove it; as for children, I will take care of them; and for the fact that none of your guardians is present, none of them, present or absent, will oppose your marriage to me’ She then told her son Umar, ‘Stand up and give me in marriage to the Messenger of Allah (saw)’ And he married her to him

(Muhammed Ali Qutb, Women around the messenger, 2008. S.136

MashAllah, det här är något att tänka på i ett samhälle där många verkar leta efter den “perfekta partnern”

Senare berättade hon att han hade föreslagit att de skulle ha en kapplöpning. ‘Jag fäste upp min klädnad’ sade hon, och Profeten gjorde på samma sätt. Sedan sprang vi ikapp och han vann. ‘Där fick du för den där andra kapplöpningen’ sade han, ‘den som du vann över mig’ Han syftade på en händelse som hade ägt rum i Mekka innan Hidjrah, och för att förklara tillade Aisha: ‘Han hade komit till min fars hus, jag hade något i handen och han sade: ‘Kom och giv mig det där’. Jag ville inte utan sprang bort från honom och han sprang efter, men jag var för snabb för honom´

 

Lings, M Muhammed enligt de tidigaste källorna, Semazen Publications 2008. S.281f

Bok om Muhammed (SAW)

Åh, jag läser en så bra bok MashAllah. Den heter Muhammed – hans liv enligt de tidigaste källorna och är skriven av Martin Lings aka Abu Bakr Siraj Ad-Din. Den behandlar Muhammeds (frid och välsignelse vare med honom) liv, men också generationerna innan honom. Jag har väldigt svårt att lägga ifrån mig boken och det var längesedan det hände mig senast, då jag är en väldigt rastlös själ (förutom när det kommer till koranen då förstås). Förutom att boken är väldigt intressant så är den också väldigt lättläst. Det är lite svårt att hålla reda på alla namn i början, men det finns ett släktträd i boken och det är inte hela världen om man inte kommer ihåg alla namn när man läser första gången.
Jag tänkte dela med mig en liten del av min läsning, när Jibril (Gabriel) berättar om hur tvagningen och bönen ska gå till.

En dag när han var på berget ovanför Mekka kom Gabriel till honom. Han sparkade med hälen på den torvbeklädda sluttningen och en källa flödade fram. Därefter utförde han den rituella tvagningen för att visa Profeten hur han skulle rena sig för Gudsttjänst. Profeten gjorde på samma sätt. Ängeln visade honom därefter ställningarna och rörelserna under bönen, hur man står, böjer rygg, gör knäfall, lägger pannan mot marken och sitter alltmedan förhärligandet upprepas med orden Allahu akbar, Gud är störst, hur bönen avslutas med hälsningen as-Salamu alaykum, Frid vare med er, och åter följde Profeten ängelns exempel. Därefter lämnade ängeln honom och Profeten återvände hem. Där lärde han Khadidjah allt han själv hade lärt sig och de bad tillsammans.

Lings M. Muhammed – Hans liv enligt de tidigaste källorna