Allah älskar

Ge ert bidrag [till kampen] för Guds sak och låt inte era egna händer medverka till er undergång. Och gör gott – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.

Koranen 2:195

 

de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta –

Koranen 3:134

 

Och Gud gav dem som lön [både] denna världens goda och det högsta goda, ett evigt liv – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.

Koranen 3:148

 

DEN NÅDERIKE skall låta [mycken] kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv.

Koranen 19:96

 

de som ivrigt lyssnar till lögner och frossar i förbjudna ting. Om de nu kommer till dig [och ber dig döma], har du [valet att] antingen döma mellan dem eller att vända dig ifrån dem. Om du vänder dig ifrån dem, [skall du veta att] de inte kan vålla dig skada; men om du [väljer att] döma, döm då mellan dem med rättvisa. Gud älskar dem som gör rättvisa.

Koranen 5:42

 

Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Guds bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Gud älskar de opartiska.

Koranen 49:9

 

Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska.

Koranen 60:8

I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför nu [deras fel] och be Gud förlåta dem. Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Gud; Gud älskardem som sätter sin lit till Honom.

Koranen 3:159

 Säg [Muhammad]: “Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Koranen 3:31

Ej tillgängligt

Advertisements

wpid-Screenshot_2013-11-25-20-27-09-1.pngSalam aleikum

I tid av stress och press är det lätt att vi tappar fokuset på det som är viktigt i våra liv. Vi kanske offrar hälsan, familjen m.m. bara för vårt jobbs skull – eller vad det nu kan vara. Jag känner att jag tappade fokus på det viktigaste i mitt liv: Gud och islam. Det är inte så att jag har slutat be eller så, men fokuset har inte varit där som det borde ha varit. Det har gjort att jag har blåst upp saker till för stora proportioner och det har lett till en negativ spiral med bara dåliga händelser.  Det händer alla troende ibland, men alhamdulillah så kan man ta sig förbi det inshAllah.

Jag bestämde mig för några dagar sen att försöka hitta tillbaka till Allah. And alhamdulillah ända sedan den dagen har jag känt ett lugn i min själ och jag känner att den negativa spiralen har förvandlats till en positiv spiral. Jag låter inte småsaker nå min “själ” eller ta för stor plats i mitt hjärta eller hjärna. Dessutom är det så att fler positiva saker har hänt mig de senaste dagarna. ALHAMDULILLAH

Må Allah leda oss alla på den rätta vägen och sprida frid i våra hjärtan och sinnen.

1012674_565885806807084_1066043301_n

Den här bilden har jag lånat från Interesting Amazing World på Facebook. Den föreställer två hav som möts i Alaska, men som ni ser blandar de sig inte med varandra. Detta finns faktiskt nämnt i Koranen.

Han låter de två stora vattenmassorna rör sig fritt och mötas;
mellan dem [har Han likväl dragit] en skiljelinje som de inte kan överskrida
Koranen 55:19-20

I som tron, män må ej håna andra män – det kan hända, att dessa äro förmer än de – ej heller kvinnor andra kvinnor – det kan hända, att dessa äro förmer än de. Baktalen ej varandra och given ej varandra öknamn!
Koranen 49:11

Självet

Jag håller på att läsa ett litet häfte från Göteborg moské kallat Vad är en människa. Han som har skrivit det heter Mostafa Malaekah. Ett stycke handlar om själen/självet (nafs) och vilka olika nivåer den/det kan vara på. Följande tyckte jag lät väldigt fint:

‘Själen som har kommit till ro’ är den högsta nivån. När själen har avancerat till den här nivån uppnår en person full tillfredsställelse då hans personlighet är utrustad med kvaliteterna lugn, mildhet, tolerans, förlåtelse och förståelse. Det här själsstadiet representerar upplösningen av ens inre konflikter och man uppnår harmoni med Allah.

Om Muhammed (SAW)

Ur boken Muhammad – The messenger of Allah skriven av Abdhurrahman AL-Sheha

 

The prophet would walk briskly with a forwardleaning gait, moving with strenght of purpouse and lifting each foot clearly off the ground. His pace was such that fit men would tire trying to keep up. When he turned, he would turn his whole body, giving full attention to the one addressing him and showing complete concern to what was being said. When he pointed, he would use an open hand so as not to offend. Likewise, when he criticized a person’s behavior, rather than  name the indvidual, he would simply say: “Why do people do so and so?”
He would laugh only to the extent that the gap between his front teeth would become visible. He would become angry only to the extent that his face would turn red and the vein between his fine, bow-shaped eyebrows would bulge. He once said: ‘I am the master of the descendants of Adam and I do not say out of pride’ (Tirmidthi)
That freedom from pride was obvious even to children who would playfully lead the Prophet through the streets of Medina while grasping his finger. Indeed he said: ‘He who does not show mercy to our young, nor honour or old, is not from us’ (Abu Dawood)

“Salah is the backbone of this religion”

Mrs Coskun skrev för några dagar sen om vikten av att be och hur man ska ha ett positivt förhållningssätt till bönen för att det ska bli lättare. Ett jättebra inlägg MashAllah.
I inlägget finns också en mycket fin video som tar upp bland annat:

– Historian bakom bönen och varför vi ber just fem gånger varje dag.

– Om hur STOR betydelse bönen har inom islam och bakgrunden till detta.

-Hur man gör wudu/tvättar sig inför bönen

– Vad som bryter wudu. Alltså när man behöver wudu igen.

– Hur man ber

 

Jag tänker att videon är bra för någon som precis har börjat be, men också för någon som vill förbättra sin bön. Jag har bett i snart ett år Alhamdulillah men jag känner ändå att jag kan lära mig något nytt och förbättra bönen. När man gör något under en lång tid utan få lite ny “input” eller påminnelser så är det lätt att man gör småfel utan att tänka på dem. Det är också lätt att man börjar slarva när man inte tänker på HUR viktig bönen egentligen är.
Här finns samma video som Mrs Coskun lade upp, fast med svensk text (klippet är på engelska)

 

 

 

 

 

“How Christianity led me to Islam”

Idag lyssnade jag på en intressant berättelse av en man som konverterat från kristendom till islam. Jag tycker mycket om att lyssna på berättelse av konvertiter eftersom jag dels kan känna igen mig och dels gör det mig ännu mer säker på min sak. Jag tvivlar aldrig på att jag är på rätt väg, men ibland stärks tron ännu mer genom att höra andras berättelser MashAllah.

Mannen som talade heter Musan Cerantonio och är från Australien, men har ett italienskt och irländskt ursprung. Jag lyssnade på hans föreläsning på podcaster, men den finns även på youtube (som ni ser nedan 😉 ) Föreläsningen är bara 23 minuter lång, så den är perfekt att lyssna/se på då man har en stund över. Han berättar bland annat om sitt sätt att se på Gud och jag tror att det kan vara nyttigt för vem som helst som funderar på Gud att se den här videon och låta sig inspireras och kanske väcka nya funderingar. Dessutom pratar han om hur folk tenderade att se ner på islam, vilket gjorde att han inte brydde sig så mycket om det heller. Med kunskap så kom han på att det där med islam inte var så dåligt ändå..

Se och inspireras  inshallah 🙂