Allah älskar

Ge ert bidrag [till kampen] för Guds sak och låt inte era egna händer medverka till er undergång. Och gör gott – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.

Koranen 2:195

 

de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta –

Koranen 3:134

 

Och Gud gav dem som lön [både] denna världens goda och det högsta goda, ett evigt liv – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.

Koranen 3:148

 

DEN NÅDERIKE skall låta [mycken] kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv.

Koranen 19:96

 

de som ivrigt lyssnar till lögner och frossar i förbjudna ting. Om de nu kommer till dig [och ber dig döma], har du [valet att] antingen döma mellan dem eller att vända dig ifrån dem. Om du vänder dig ifrån dem, [skall du veta att] de inte kan vålla dig skada; men om du [väljer att] döma, döm då mellan dem med rättvisa. Gud älskar dem som gör rättvisa.

Koranen 5:42

 

Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Guds bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Gud älskar de opartiska.

Koranen 49:9

 

Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska.

Koranen 60:8

I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför nu [deras fel] och be Gud förlåta dem. Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Gud; Gud älskardem som sätter sin lit till Honom.

Koranen 3:159

 Säg [Muhammad]: “Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Koranen 3:31

Ej tillgängligt

Advertisements

“How Christianity led me to Islam”

Idag lyssnade jag på en intressant berättelse av en man som konverterat från kristendom till islam. Jag tycker mycket om att lyssna på berättelse av konvertiter eftersom jag dels kan känna igen mig och dels gör det mig ännu mer säker på min sak. Jag tvivlar aldrig på att jag är på rätt väg, men ibland stärks tron ännu mer genom att höra andras berättelser MashAllah.

Mannen som talade heter Musan Cerantonio och är från Australien, men har ett italienskt och irländskt ursprung. Jag lyssnade på hans föreläsning på podcaster, men den finns även på youtube (som ni ser nedan 😉 ) Föreläsningen är bara 23 minuter lång, så den är perfekt att lyssna/se på då man har en stund över. Han berättar bland annat om sitt sätt att se på Gud och jag tror att det kan vara nyttigt för vem som helst som funderar på Gud att se den här videon och låta sig inspireras och kanske väcka nya funderingar. Dessutom pratar han om hur folk tenderade att se ner på islam, vilket gjorde att han inte brydde sig så mycket om det heller. Med kunskap så kom han på att det där med islam inte var så dåligt ändå..

Se och inspireras  inshallah 🙂